Ansökan till Handelslaget KPO:s Supporterverksamhet

Supporterverksamheten innebär att handelslaget och sällskapet genom ett separat avtal kommer överens om samarbete där de personer som har anslutit sig till det aktuella sällskapets Supportrar koncentrerar sina inköp till Handelslaget KPO:s och S-gruppens övriga verksamhetsställen. På basis av den Bonus som denna grupp Supportrar gemensamt har samlat in bestäms den stödsumma som handelslaget ska betala ut till det aktuella sällskapet. Varje enskild Supporter får på normalt sätt själv den Bonus som hen har tjänat in, för stödsumman är ett extra stöd som handelslaget betalar.

Genom ett separat avtal med varje sällskap/sammanslutning slås stödet och dess maximibelopp fast. Det är alltid ägarkundshushållets huvudmedlemmar som ansluter sig som Supportrar, men hela ägarkundshushållets inköp beaktas.

Närmare uppgifter i frågan ges av Monica Biskop, monica.biskop@sok.fi

Om du inte vill fylla i den elektroniska blanketten kan du ladda ner en blankett som går att skriva ut och som kan sändas per post. Ladda ner blanketten här.

Vilka mål, värderingar m.m. har ert sällskap som ansöker om understöd? Ge en kort beskrivning.
Till ett hurudant ändamål kommer ert sällskap att rikta det bidrag som samlats in genom stödet från supportrarna?